Tournament Season 1 !!

 แต่ละกิลด์จะต้องเข้าร่วม Guild War ประจำสัปดาห์ และจะต้องมีสถานะเป็นกิลด์ผู้ครองปราสาทจนกระทั่งจบกิลด์วอร์ในวันนั้นๆ

การจัดอันดับจะคิดจากการนับคะแนนเฉพาะการครองปราสาท ที่มีคะแนนสูงสุดเพียงหลังเดียวต่อกิลด์เท่านั้น

หากคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากจำนวนยึดครองปราสาทได้เยอะที่สุด

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินสนับสนุน Tournament ละ 5000 บาท (กิลด์ 24คน+) และ 3000 บาท สำหรับ (กิลด์ 18คน+)

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินจัดอันดับหลังจบ Tournament ทันที รวมถึงเงินค่านอนวัด

ในวันวอร์สุดท้ายจบ Tournament นั้นๆ ต้องมาร่วมทุกกิลด์ เพราะจบวอร์จะสรุปยอดโอนทันที หากกิลด์ใดขาดวอร์วันจบ Tournament จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้น

หากมา แต่มาน้อยกว่า 15 คน จะถือว่าขาดวอร์นั้นๆทันที (เช็คจากจำนวนไอพีเครื่อง กันพวกออน3-4จอเพื่อให้ครบ)

หากขาดวอร์จะถูกตัดเงินสนับสนุน ครั้งละ 1,000 บาท (เป็นไปได้ขอให้มาเข้าร่วมกันให้เต็มที่)

หากพบกิลด์ใด มาร่วมกิลด์วอร์หลัง 21.10 (ไม่พบการมาเล่น Zone หรือชน Zone ถือว่าขาดวอร์ทันที) จะถูกตัดสิทในการรับเงินรางวัลและ Support ปั้มกิลด์วอร์นั้นๆทันที

 

 

 

กติกาการเก็บคะแนน Tournament 
เก็บคะแนนจากบ้านที่กำหนดคะแนนเอาไว้ตามภาพ จะมี คะแนนแตกต่างกันในแต่ละหลัง

หากว่า ตีบ้านได้ 2 หลัง ขึ้นไปจะคิดคะแนนของบ้านที่ได้ คะแนนเยอะที่สุด และเงินรางวัลหลังเยอะสุด เพียงหลังเดียว

(ตัวอย่าง ตีได้บ้าน 5000บาท 1 คะแนน และ 3000บาท 1.6 คะแนน รางวัลที่จะได้รับคือ 5000บาท และ 1.6 คะแนน)

(หากตีได้บ้านคะแนนเช่น1.6 2000บาท และ บ้าน ติดลบคะแนน -0.5 2000บาท จะได้รับรางวัลคือ 1.1คะแนน 2000บาท คือเอาบ้านมีแต้มลบบ้านคะแนนติดลบ จะคือคะแนนที่ได้ และจะได้เงินหลังแพงสุดเพียงหลังเดียว )

กิลด์สำรองหรือพันใจสามารถกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (และสามารถวางแผนการเล่นในการตีหินสลับบ้าน)

กิลด์ที่จะได้รับคะแนนและเงินรางวัลในช่วง Tournament ต้องมีจำนวนผู้เล่นออนมากกว่า 18 คน!!

 

 

**กฎสำหรับกิลด์พันธ์ รวมถึงกิลด์สาขา**
ให้ใช้รูปกิลด์ต่างกัน ให้เห็นอย่างชัดเจน
ห้ามปิดรูปกิลด์ระหว่างเวลา Guild War เด็ดขาด ถ้าพบเห็นตัดสิทการรับรางวัลในวอร์นั้นทันที

เพื่ออ้างการตีสลับ เมื่อเห็นว่า
กิลด์ตัวเองเริ่มเสียเปรียบ ตัดสิทธิ์ทุกรางวัล
(การเช็ค เราเช็คด้วยสายตาเราเอง และใช้ข้อมูลการเล่นควบคู่ในการตัดสิน)คะแนนรวมอันดับที่ 1 - 50,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 2 - 40,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 3 - 30,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 4 - 20,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 5 - 10,000 บาท

 

 

กิลด์ที่ไม่ติดอันดับแต่มีคะแนนมากกว่า 2 คะแนน จะได้รับกิลด์ละ 3,000 บาท
* หมายเหตุ ทุกวอร์ ยังมีการแจกเงินรางวัล เงินสดเหมือนเดิม 
สำหรับกิลด์ที่มาร่วมวอร์24คนขึ้นไปแต่ไม่ได้บ้าน จะได้รางวัลสนับสนุน 1,000 บาท / สำหรับกิลด์ที่มาร่วมวอร์18คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง24คนและไม่ได้บ้าน จะได้รางวัลสนับสนุน 500 บาท เบิกหลังจบ Tournament

***ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

 

ตาราง Guild War Tournament Season.1

 

payg_cas01

Bright Arbor

payg_cas02

Scarlet Palace

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 2 สิงหาคม

2,000 บาท

0.4 คะแนน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

4,000 บาท

-1 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

0.8 คะแนน

5,000 บาท

1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

5,000 บาท

1.4 คะแนน

2,000 บาท

1.6 คะแนน

10,000 บาท

0.2 คะแนน

วันที่ 5 สิงหาคม

10,000 บาท

0.2 คะแนน

2,000 บาท

0.4 คะแนน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

4,000 บาท

-1 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

0.8 คะแนน

5,000 บาท

1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

5,000 บาท

1.4 คะแนน

2,000 บาท

1.6 คะแนน

gefg_cas01

Repherion

gefg_cas02

Eeyorbriggar

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 9 สิงหาคม

2,000 บาท

1.6 คะแนน

10,000 บาท

0.2 คะแนน

2,000 บาท

0.4 คะแนน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

4,000 บาท

-1 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

0.8 คะแนน

5,000 บาท

1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

5,000 บาท

1.4 คะแนน

วันที่ 16 สิงหาคม

5,000 บาท

1.4 คะแนน

2,000 บาท

1.6 คะแนน

10,000 บาท

0.2 คะแนน

2,000 บาท

0.4 คะแนน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

4,000 บาท

-1 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

0.8 คะแนน

5,000 บาท

1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

payg_cas01

Bright Arbor

payg_cas02

Scarlet Palace

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 19 สิงหาคม

2,000 บาท

1.2 คะแนน

5,000 บาท

1.4 คะแนน

2,000 บาท

1.6 คะแนน

10,000 บาท

0.2 คะแนน

2,000 บาท

0.4 คะแนน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

4,000 บาท

-1 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

0.8 คะแนน

5,000 บาท

1.0 คะแนน

วันที่ 26 สิงหาคม

5,000 บาท

1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

5,000 บาท

1.4 คะแนน

2,000 บาท

1.6 คะแนน

10,000 บาท

0.2 คะแนน

2,000 บาท

0.4 คะแนน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

4,000 บาท

-1 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

0.8 คะแนน

gefg_cas01

Repherion

gefg_cas02

Eeyorbriggar

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 30 สิงหาคม

4,000 บาท

0.8 คะแนน

5,000 บาท

1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

5,000 บาท

1.4 คะแนน

2,000 บาท

1.6 คะแนน

10,000 บาท

0.2 คะแนน

2,000 บาท

0.4 คะแนน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

4,000 บาท

-1 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

วันที่ 2 กันยายน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

0.8 คะแนน

5,000 บาท

1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

5,000 บาท

1.4 คะแนน

2,000 บาท

1.6 คะแนน

10,000 บาท

0.2 คะแนน

2,000 บาท

0.4 คะแนน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

4,000 บาท

-1 คะแนน

payg_cas01

Bright Arbor

payg_cas02

Scarlet Palace

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 6 กันยายน

4,000 บาท

-1 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

0.8 คะแนน

5,000 บาท

1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

5,000 บาท

1.4 คะแนน

2,000 บาท

1.6 คะแนน

10,000 บาท

0.2 คะแนน

2,000 บาท

0.4 คะแนน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

วันที่ 9 กันยายน

3,000 บาท

-0.5 คะแนน

4,000 บาท

-1 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

0.8 คะแนน

5,000 บาท

1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

5,000 บาท

1.4 คะแนน

2,000 บาท

1.6 คะแนน

10,000 บาท

0.2 คะแนน

2,000 บาท

0.4 คะแนน

 

 

 

ตารางคะแนน Tournament Season.1

อันดับ 

ชื่อกิลด์

Master

คะแนนรวม

หมายเหตุ

1 [S]easoned’ BlacklSheep! 13.4 นอนวัด 1 ครั้ง
2 Ghana` ท้องฟ้าาา. 9.8 นอนวัด 3 ครั้ง
3 [-�MINORITY�-] —`Dest!nat!๐n 9.2 นอนวัด 3 ครั้ง
4 [๐บ้านแตกอย่าแปลกใจ๐] HEIAMDALLL 6.2 นอนวัด 3 ครั้ง
5 HOPE เพื่oเธoคuเดียว` 5.0 ขาดวอร์ 1 ครั้ง / นอนวัด 3 ครั้ง
6 LIGER`z ชื่ออะไร 4.6 นอนวัด 3 ครั้ง / ขาดวอร์ 1 ครั้ง
7 Inspire�Great`z `Abdez,.* 4.2 นอนวัด 5 ครั้ง
8 Destroyer‘ `sskz^—^ 3.4 นอนวัด 2 ครั้ง
9 Independent. `tOpper• 3.0 นอนวัด 5 ครั้ง
10 –`Offdek`– หัดโดดช่วงโควิด` 2.8 นอนวัด 6 ครั้ง
11 โล้นซ่า` Double^yo. 2.4 เข้าร่วม Round 6 / นอนวัด 2 ครั้ง
12 iZR- Arns`sb 1.2 นอนวัด 3 ครั้ง / ขาดวอร์ 1 ครั้ง
13 No`MerCy เอ็นท่อน` 0.4 นอนวัด 9 ครั้ง
14 AresOfDeMoN PLKบอยบ้านคลอง 0 นอนวัด 9 ครั้ง / ขาดวอร์ 1 ครั้ง ออนไม่ถึง 15
15 NightTime* Doramzahaha -0.6 นอนวัด 7 ครั้ง
16 IMMORTA|`., lสี่eโo`ยoดนักต่oE -0.7 นอนวัด 6 ครั้ง
17 —•[SOD]•— หัวโล้นผ้าคลุม -1.2 นอนวัด 5 ครั้ง
18 -[>�N�o�S�i�n�G�<]- `ราชทินนามพรหมยุทธ์ -7.5 นอนวัด 1 ครั้ง