Tournament Season 2 !!

 แต่ละกิลด์จะต้องเข้าร่วม Guild War ประจำสัปดาห์ และจะต้องมีสถานะเป็นกิลด์ผู้ครองปราสาทจนกระทั่งจบกิลด์วอร์ในวันนั้นๆ

การจัดอันดับจะคิดจากการนับคะแนนเฉพาะการครองปราสาท ที่มีคะแนนสูงสุดเพียงหลังเดียวต่อกิลด์เท่านั้น

หากคะแนนเท่ากันจะตัดสินจากจำนวนยึดครองปราสาทได้เยอะที่สุด

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินสนับสนุน Tournament ละ 5000 บาท (กิลด์ 25คน+) และ 3000 บาท สำหรับ (กิลด์ 20คน+)

หากกิลด์ใดไม่มาร่วมวอร์ ครบ 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับเงินจัดอันดับหลังจบ Tournament ทันที รวมถึงเงินค่านอนวัด

ในวันวอร์สุดท้ายจบ Tournament นั้นๆ ต้องมาร่วมทุกกิลด์ เพราะจบวอร์จะสรุปยอดโอนทันที หากกิลด์ใดขาดวอร์วันจบ Tournament จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆทั้งสิ้น

หากมา แต่มาน้อยกว่า 15 คน จะถือว่าขาดวอร์นั้นๆทันที (เช็คจากจำนวนไอพีเครื่อง กันพวกออน3-4จอเพื่อให้ครบ)

หากขาดวอร์จะถูกตัดเงินสนับสนุน ครั้งละ 1,000 บาท (เป็นไปได้ขอให้มาเข้าร่วมกันให้เต็มที่)

หากพบกิลด์ใด มาร่วมกิลด์วอร์หลัง 21.10 (ไม่พบการมาเล่น Zone หรือชน Zone ถือว่าขาดวอร์ทันที) จะถูกตัดสิทในการรับเงินรางวัลและ Support ปั้มกิลด์วอร์นั้นๆทันที

*** ทุกวอร์ เวลา 21.20 ทางทีมงานจะเก็บ Log จำนวนการออนของผู้เล่นแต่ละกิลด์ และจะจดบันทึก & ถ่ายภาพหลักฐานไว้ หากกิลด์ใด มีการออนต่ำกว่า 25 คน ครบ 3 ครั้ง จะได้รับ Support ในส่วนของกิลด์ไม่ถึง 25 คน  ***

 

 

 

กติกาการเก็บคะแนน Tournament 
เก็บคะแนนจากบ้านที่กำหนดคะแนนเอาไว้ตามภาพ จะมี คะแนนแตกต่างกันในแต่ละหลัง

หากว่า ตีบ้านได้ 2 หลัง ขึ้นไปจะคิดคะแนนของบ้านที่ได้ คะแนนเยอะที่สุด และเงินรางวัลหลังเยอะสุด เพียงหลังเดียว

(ตัวอย่าง ตีได้บ้าน 5000บาท 1 คะแนน และ 3000บาท 1.6 คะแนน รางวัลที่จะได้รับคือ 5000บาท และ 1.6 คะแนน)

(หากตีได้บ้านคะแนนเช่น1.6 2000บาท และ บ้าน ติดลบคะแนน -0.5 2000บาท จะได้รับรางวัลคือ 1.1คะแนน 2000บาท คือเอาบ้านมีแต้มลบบ้านคะแนนติดลบ จะคือคะแนนที่ได้ และจะได้เงินหลังแพงสุดเพียงหลังเดียว )

กิลด์สำรองหรือพันใจสามารถกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (และสามารถวางแผนการเล่นในการตีหินสลับบ้าน)

กิลด์ที่จะได้รับคะแนนและเงินรางวัลในช่วง Tournament ต้องมีจำนวนผู้เล่นออนมากกว่า 18 คน!!

 

 

**กฎสำหรับกิลด์พันธ์ รวมถึงกิลด์สาขา**
ให้ใช้รูปกิลด์ต่างกัน ให้เห็นอย่างชัดเจน
ห้ามปิดรูปกิลด์ระหว่างเวลา Guild War เด็ดขาด ถ้าพบเห็นตัดสิทการรับรางวัลในวอร์นั้นทันที

เพื่ออ้างการตีสลับ เมื่อเห็นว่า
กิลด์ตัวเองเริ่มเสียเปรียบ ตัดสิทธิ์ทุกรางวัล
(การเช็ค เราเช็คด้วยสายตาเราเอง และใช้ข้อมูลการเล่นควบคู่ในการตัดสิน)คะแนนรวมอันดับที่ 1 - 40,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 2 - 30,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 3 - 20,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 4 - 10,000 บาท
คะแนนรวมอันดับที่ 5 - 5,000 บาท

 

 

กิลด์ที่ไม่ติดอันดับแต่มีคะแนนมากกว่า 3 คะแนน จะได้รับกิลด์ละ 3,000 บาท
* หมายเหตุ ทุกวอร์ ยังมีการแจกเงินรางวัล เงินสดเหมือนเดิม 
สำหรับกิลด์ที่มาร่วมวอร์25คนขึ้นไปแต่ไม่ได้บ้าน จะได้รางวัลสนับสนุน 1,000 บาท / สำหรับกิลด์ที่มาร่วมวอร์20คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง25คนและไม่ได้บ้าน จะได้รางวัลสนับสนุน 500 บาท (รวมยอดแจกวันจบ Tournament)

***ตารางการแจกเงินรางวัลกิลด์วอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ โดยทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

 

ตาราง Guild War Tournament Season.2

 

payg_cas01

Bright Arbor

payg_cas02

Scarlet Palace

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 20

กันยายน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

2,000 บาท

1.0 คะแนน

3,000 บาท

0.4 คะแนน

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

วันที่23

กันยายน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

2,000 บาท

1.0 คะแนน

3,000 บาท

0.4 คะแนน

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

gefg_cas01

Repherion

gefg_cas02

Eeyorbriggar

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 27

กันยายน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

2,000 บาท

1.0 คะแนน

3,000 บาท

0.4 คะแนน

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

วันที่ 30 กันยายน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

2,000 บาท

1.0 คะแนน

3,000 บาท

0.4 คะแนน

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

payg_cas01

Bright Arbor

payg_cas02

Scarlet Palace

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 4

ตุลาคม

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

2,000 บาท

1.0 คะแนน

3,000 บาท

0.4 คะแนน

วันที่ 7

ตุลาคม

3,000 บาท

0.4 คะแนน

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

2,000 บาท

1.0 คะแนน

gefg_cas01

Repherion

gefg_cas02

Eeyorbriggar

gefg_cas04

Bergel

gefg_cas05

Mersetzdeitz

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 11

ตุลาคม

2,000 บาท

1.0 คะแนน

3,000 บาท

0.4 คะแนน

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

วันที่ 14

ตุลาคม

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

2,000 บาท

1.0 คะแนน

3,000 บาท

0.4 คะแนน

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

payg_cas01

Bright Arbor

payg_cas02

Scarlet Palace

payg_cas03

Holy Shadow

payg_cas04

Sacred Altar

aldeg_cas02

Hohenschwangau

aldeg_cas03

Nuernberg

aldeg_cas05

Rothenburg

prtg_cas01

Kriemhild

prtg_cas02

Swanhild

prtg_cas05

Gondul

วันที่ 18

ตุลาคม

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

2,000 บาท

1.0 คะแนน

3,000 บาท

0.4 คะแนน

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

3,000 บาท

0.6 คะแนน

วันที่ 21

ตุลาคม

3,000 บาท

0.6 คะแนน

4,000 บาท

-0.6 คะแนน

5,000 บาท

-0.8 คะแนน

2,000 บาท

1.0 คะแนน

3,000 บาท

0.4 คะแนน

4,000 บาท

-0.4 คะแนน

2,000 บาท

0.8 คะแนน

3,000 บาท

0.2 คะแนน

8,000 บาท

-1.0 คะแนน

2,000 บาท

1.2 คะแนน

 

 

 

ตารางคะแนน Tournament Season.2

อันดับ 

ชื่อกิลด์

Master

คะแนนรวม

หมายเหตุ

1 -[>�N�o�S�i�n�G�<]- Nogood+ 8.8 นอนวัด 1 ครั้ง
2 –`Offdek`– ลอรีเอะเปื้อนเลือด 7.2 นอนวัด 1 ครั้ง
3 IMMORTA|`., lสี่eโo`ยoดนักต่oE 5.2 นอนวัด 3 ครั้ง
4 NightTime* ไปฝึกมาใxม่uะน้oJน้oJ 4.8 นอนวัด 3 ครั้ง
4 Ghana` ท้องฟ้าาา. 4.8 นอนวัด 2 ครั้ง
5 HOPE เพื่oเธoคuเดียว` 3.2 นอนวัด 5 ครั้ง
6 No`MerCy TON•KING 2.6 นอนวัด 6 ครั้ง
7 iZR- Arns`sb -0.6 นอนวัด 4 ครั้ง
8 —•[SOD]•— จาร์ยอิ้น-Slot888 -1.2 นอนวัด 4 ครั้ง
8 โล้นซ่า` Double^yo. -1.2 นอนวัด 8 ครั้ง
9 Inspire�Great`z lnwza55+ -1.8 นอนวัด 2 ครั้ง
9 LIGER`z ชื่ออะไร -1.8 นอนวัด 6 ครั้ง
10 Destroyer‘ `sskz^—^ -2.2 นอนวัด 4 ครั้ง / ขาดวอร์ 1 ครั้ง
11 PERSECTION กระโต่ยยยยย -3.8 นอนวัด 4 ครั้ง
12 Independent. Bish0pz` -8.0 xxx