สร้างเมื่อ :
ระบบ Rank Status System

รายละเอียดกิจกรรม

Description รายละเอียดกิจกรรม

  ระบบ Rank Status System สามารถเปิดใช้งานเก็บ Rank ได้หลังจาก Lv99 (กดไอค่อนรูปเฟืองมุมขวาบนล่างปุ่ม Cashshop ข้างแผนที่) มีบัฟพิเศษพวก Exp & Drop ติดตัวละครด้วยน้า!!

   

   

  วิธีการใช้งานระบบ Rank System

  1. กดเมนูรูปเฟืองมุมขวาบนดังภาพตัวอย่างด้านล่าง และเลือกเมนู ตั้งค่าประสบการ์ณ

   

  2. ผู้เล่นที่จะเปิดใช้งานระบบ Rank System ได้นั้น ตัวละครต้อง Level 99

  (หากยังไม่ 99 จะไม่สามารถใช้งานได้ ระบบจะแจ้งดังภาพด้านล่างนี้)

   

  3. หากผู้เล่น 99 แล้ว และเลือกเมนู ตั้งค่าประสบการ์ณ ระบบจะให้ผู้เล่นตั้งค่าการแบ่งเก็บค่าประสบการ์ณ เข้าระบบ Rank (ระบบเก็บค่าประสบการ์ณ Rank จะเก็บ Exp ตามอัตราคูณของ Server ปรกติเท่านั้น ไม่นับรวม Costume และ การกด Exp ต่างๆ หรือ Rank Member Club จะไม่เพิ่มในการเก็บ Exp Rank System)

   

  4. ตั้งค่าจำนวน % ที่ต้องการเก็บ Rank System ให้เรียบร้อย สามารถตั้งได้ระหว่าง 0 - 99%

   

  5. หากตั้งค่าเรียบร้อย ระบบจะแจ้ง ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง คือ เก็บ Exp เข้า Rank System 99%

   

  6. หากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยจะมี Icon แจ้งสถานะการเก็บ Exp ที่ แทบสถานะด้านขวามือ

   

  7. เมื่อผู้เล่นฆ่า Monster และ เก็บ Exp Rank System ครบกำหนด ระบบจะประกาศแจ้งที่หน้าจอ

  ว่าได้รับ Rank ระดับนั้นๆ ทันที !!

   

  8. การเลือกยศใส่ตัวละคร ให้กด Alt + Q และ กดที่ Tab Effect จะมี รายการยศทั้งหมดที่เราได้รับแล้ว!!

  (สามารถกดดับเบิ้ลคลิ๊กยศที่ต้องการใส่ตัวละครได้ทันที)

   

  9. หลังจากเราเลือกยศใส่ตัวละครเรียบร้อยแล้วจะมี Icon แจ้ง ยศและ บัฟสถานะของยศนั้นๆที่ขวามือ

  (เลือกใช้งานได้แค่ 1 ยศ จากทั้งหมด!!)

   

  ตาราง EXP Rank System

  *** ค่าสถานะต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อความ Balance ขึ้น ***

  ยศ EXP Status
  Noob 800,000 Exp +1%
  Baby 3,200,000 Drop +1%
  Child 7,200,000 โจมตีมอนเตอร์ขนาดเล็ก +2% | Exp +1% | Drop +1%
  Adult 12,800,000 โจมตีมอนเตอร์ขนาดกลาง +2% | Exp +2% | Drop +1%
  Rookie 20,000,000 โจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่ +2% | Exp +2% | Drop +2%
  Novice 28,800,000 Luk +1 | Exp +3% | Drop +2%
  Common 39,200,000 Critical +2 | Exp +3% | Drop +3%
  Soldier 51,200,000 Agi +1 | Exp +4% | Drop +3%
  Sergeant 64,800,000 Flee +3 | Exp +4% | Drop +4%
  Captain 80,000,000 Dex +1 | Exp +5% | Drop +4%
  Major 96,800,000 Hit +3 | Exp +5% | Drop +5%
  Colonel 115,200,000 Int +1 | Exp +6% | Drop +5%
  General 135,200,000 SP +25 | Exp +6% | Drop +6%
  Commander 156,800,000 Vit +1 | Exp +7% | Drop +6%
  Supreme 180,000,000 Hp +25 | Exp +7% | Drop +7%
  Sir 204,800,000 Str +1 | Exp +8% | Drop +7%
  Baron 231,200,000 ป้องกันมอนเตอร์ขนาดเล็ก +2% | Exp +8% | Drop +8%
  Viscount 259,200,000 Atk +10 | Exp +9% | Drop +8%
  Count 288,800,000 Matk +3% | Exp +9% | Drop +9%
  Marquis 320,000,000 Aspd +1% | Exp +10% | Drop +9%
  Duke 352,800,000 HP +200 | SP +50 | Exp +10% | Drop +10%
  King 387,200,000 Int +1 | Dex +1 | Exp +11% | Drop +10%
  Great King 423,200,000 Agi +1 | Luk +1 | Exp +12% | Drop +11%
  Incredible 460,800,000 Str +1 | Vit +1 | Exp +13% | Drop +11%
  Invincible 500,000,000 ป้องกันมอนเตอร์ขนาดกลาง +2% | Exp +14% | Drop +12%
  Hero 540,800,000 Def +2 | Exp +15% | Drop +12%
  Nobel 583,200,000 Mdef +2 | Exp +16% | Drop +13%
  Berserker 627,200,000 โจมตีบอสแรงขึ้น+ 5% | Exp +17% | Drop +13%
  Legend 672,800,000 HP +350 | SP +70 | Exp +18% | Drop +14%
  Legendary 720,000,000 Aspd +2% | Exp +19% | Drop +14%
  Mythical 768,800,000 Atk +15 | Exp +20% | Drop +15%
  Immortal 819,200,000 Matk +6% | Exp +21% | Drop +15%
  Immortal Spirit 871,200,000 ป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ +2% | Exp +22% | Drop +16%
  Commander 924,800,000 Critical +3 | Exp +23% | Drop +16%
  Saint 980,000,000 Critical Dmg +10% | Exp +24% | Drop +17%
  Angel 1,036,800,000 Def +3 | Exp +25% | Drop +17%
  Angel Of Death 1,095,200,000 Mdef +3 | Exp +26% | Drop +18%
  Guardain 1,155,200,000 AllStats +1 | Exp +27% | Drop +18%
  Master 1,216,800,000 Aspd +3% | Exp +28% | Drop +19%
  Golden 1,280,000,000 Atk +25 | Exp +29% | Drop +19%
  Evil God 1,344,800,000 Matk +10% | Exp +30% | Drop +20%
  King Of Hell 1,411,200,000 โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น +2% | Exp +31% | Drop +20%
  King Of Heaven 1,479,200,000 ป้องกันโจมตีกึ่งมนุษย์ +2% | Exp +32% | Drop +21%
  God Of Prophesy 1,548,800,000 HP +500 | SP +100 | Exp +33% | Drop +21%
  God Of Hunt 1,620,000,000 Aspd +4% | Exp +34% | Drop +22%
  God Of War 1,692,800,000 ลดเวลาร่าย 3% | Exp +35% | Drop +22%
  God Of Death 1,767,200,000 ลดดีเลย์ 3% | Exp +36% | Drop +23%
  Demi-God 1,843,200,000 ลดการใช้ SP ลง 10% | Exp +37% | Drop +23%
  God 1,920,800,000 MaxHP/SP +5% | AllStats +1 | Exp +38% | Drop +24%
  Master of God 2,000,000,000 MaxHP/SP +5% | Aspd +1 | Exp +40% | Drop +25%